Reglement WTC DON BOSCO TORHOUT 2015

1. Aansluiting van de leden

We maken een onderscheid tussen actieve en niet-actieve leden.  Actieve leden kunnen zich aansluiten vanaf de leeftijd van ongeveer 16 jaar, voor niet-actieve leden geldt er geen leeftijdsbeperking.

2. Lidgeld

Het lidgeld bedraagt 45 € voor actieve leden en 5 € voor niet-actieve leden.

3. Maandelijkse activiteiten

Data’s van vergaderingen worden door de voorzitter vastgelegd.  Op de algemene vergadering kunnen de leden vernieuwingen voorstellen.

4. De uitrusting (enkel voor actieve leden)

 • Koerstrui lange en korte mouw + koersbroeken(kort + lang) + body
 •  Petjes worden door de club geschonken.
 • Het is verplicht de clubuitrusting te dragen tijdens de rit.
 • De uitrusting blijft altijd eigendom van de club.
 • Bij opzegging van het lidmaatschap wordt de uitrusting terugbezorgd aan het bestuur.
 • De club zorgt voor vernieuwing bij beschadiging.
 • 10 ritten zijn vereist voor het behoud van de uitrusting (wie niet aan deze regel voldoet, wordt verplicht de kledij in te leveren).
  Na 1 jaar onderbreking kan men weer lid worden als er vrije plaatsen zijn.
 • Het dragen van een helm is verplicht!!!

5. De verzekering

 • De verzekering valt onder norm van VBR/VWB. Men moet in het bezit zijn van een familiale verzekering en een kopie van deze (met polis nummer) laten geworden.
 • Een lid die dit weigert, moet een geschreven verklaring bezorgen waarop hij of zij verklaart op eigen verantwoordelijkheid mee te rijden.
 • Het bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen noch ten private titel noch ten laste van de club. Er kan geen enkel verhaal, onder gelijk welke vorm, tegen haar uitgevoerd worden.

6. Ritten

 • Vanaf maart tot en met oktober (ongeveer 30 zondagsritten).
 • Vanaf maart tot en met augustus wordt er op bepaalde zaterdagen en betaalde feestdagen gereden.
 • Voor het behalen van het totaal aantal kilometers van de rit, geldt de startplaats en de aankomst aan het lokaal (bij uitstappen naar andere verenigingen wordt gestart aan het lokaal, de afstand telt van het lokaal naar de andere club, terugkomen is niet vereist).
 • De snelheid wordt volgens de omstandigheden aangepast.
 • Bij mist of regenweer wordt een stemming aan het lokaal gehouden, de meerderheid wint.  Indien er niet gereden wordt telt het punt voor de aanwezigen in uitrusting.  Er worden geen kilometers toegekend.
 • Bij te slecht weer of te gevaarlijke situaties beslist het bestuur. Men krijgt zijn punt voor aanwezigheid, maar geen kilometers.

7. Kampioenschap

 •  Voor het bekomen van het aanwezigheidspunt moet men in volledige uitrusting zijn en een helm dragen.
 • Op het einde van het seizoen wordt volgende rangschikking opgemaakt.
 1. Aanwezigheid: minimum ½ van de rit meegereden hebben om het punt te bekomen.
  (Bij onvoorziene omstandigheden beslist het bestuur).
 2. Aantal km: minimum ¾ van de rit meegereden hebben om het volledig aantal km te bekomen.
 • Algemeen kampioen: het meeste aantal aanwezigheden en aantal kilometers op zaterdagen, zondagen en betaalde feestdagen volgens kalender.
 • Zondagskampioen: alleen op zondag gereden ritten tellen (algemeen kampioen komt niet in aanmerking voor zondagskampioen).

8. Baanverplichtingen

 • De baankapiteins geven op de weg de nodige richtlijnen.
 • Fluitsignalen worden als volgt begrepen en opgevolgd:

- 1-maal: achter elkaar rijden

- 2-maal: trager rijden

- 3-maal: stoppen

-  langgerekt fluitsignaal: vrije snelheid (niet verplicht)

 • Voor- en achteraan bevindt er zich steeds een baankapitein.  Op kop van de groep zit er minimum 1 baankapitein die het tempo aangeeft.
 • We rijden met maximum 2 naast elkaar op om het even welke baan.
 • Het verlaten van de groep is op eigen risico en valt buiten de groepsuitstap.
 • Alle verkeersovertredingen zijn te samen met reglementsovertredingen volledig ten laste van de betrokkene.
 • Ingeval van pech is iedereen verplicht te stoppen en de weg vrij te maken voor het verkeer.
 • Bij onvoorziene omstandigheden (wegversperring, slecht weer, enz. …) beslissen de baankapiteins en/of het bestuur wat er zal gebeuren (andere route nemen, recht naar huis rijden, enz.).
 • Tempoversnellingen:

De tempoversnellingen moeten vooraf duidelijk medegedeeld worden aan de baankapiteins en het  bestuur door de persoon die de rit organiseert.

Het begin en einde van de tempoversnelling wordt hier medegedeeld.

Tijdens de rit worden tempoversnellingen aangegeven door de  baankapiteins.

Na het einde van de hindernis dient gewacht te worden op het laatste lid.

Bij niet wachten zal de aangestelde baankapitein de betrokken persoon een boete van 5 km toekennen, wat een weerslag op het kampioenschap kan betekenen.

De tempoversnellingen zijn niet verplicht.

9. Reglement

 • Ieder aangesloten lid is akkoord met het reglement en heeft het getekend. Hij of zij is in het bezit van een kopie.
 • Bij eventuele wijzigingen kan ieder lid verdere deelname weigeren, zijn lidgeld is echter niet meer terug te eisen en blijft eigendom van de club.
 •  Alle betwistingen worden in bestuursvergaderingen of ledenvergaderingen besproken. De meerderheid beslist.

10. Financieel aspect

 • Alle gelden worden op een bankrekening geplaatst, het bestuur is verantwoordelijk.
 • Op elke vraag van een bestuurslid moeten zij hun boeken voorleggen voor controle.

11. Trofee

Op het einde van het jaar dient de trofee/geldprijs ofwel eigenhandig ofwel door een vooraf aangeduide plaatsvervanger afgehaald te worden tijdens de receptie, zoniet wordt de trofee/geldprijs eigendom van de club.